Zarząd

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego  Lubaczów

Dariusz Stec prezes
Maciej Patałuch v-ce prezes
Jan Argasiński sekretarz
Jolanta Derżecka członek
Zbigniew Buczko           członek
Krzysztof Milo     członek
Małgorzata Zdeb-Kwiatkowska członek
Edmund Nieckarz członek
Tadeusz Dziechciaż członek
Krzysztof Tryjniecki członek
Kazimierz Wać członek

Skład Prezydium Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Lubaczów

Dariusz Stec            przewodniczący
Maciej Patałuch wiceprzewodniczący
Jan Argasiński sekretarz
Jolanta Derżecka członek
Zbigniew Buczko członek

Komisja Rewizyjna Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Lubaczów

Mateusz Rawski przewodniczący
Maciej Nienajadło członek
Piotr Bielko członek