Zarząd

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego  Lubaczów

Małgorzata Zdeb-Kwiatkowska     prezes
Krzysztof Milo      v-ce prezes
Maciej Patałuch sekretarz
Kazimierz Wać skarbnik
Zbigniew Buczko           członek
Jan Argasiński             członek
Jolanta Derżecka członek
Edmund Nieckarz członek
Tomasz Rozwód członek
Andrzej Mindziak członek
Dariusz Stec członek
Dorota Bakalarczyk – Żyła członek
Mieczysław Zadworny członek

Skład Prezydium Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Lubaczów

Małgorzata Zdeb – Kwiatkowska               przewodniczący
Krzysztof Milo   wiceprzewodniczący
Kazimierz Wać skarbnik
Maciej Patałuch sekretarz
Zbigniew Buczko członek
Jan Argasiński członek

Komisja Rewizyjna Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Lubaczów

Mateusz Rawski przewodniczący
Halina Wojtuch członek
Roman Cichowski członek